Allah Mengetahui Urusan Kita

Allah Mengetahui Urusan Kita

”…Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”...