Tauhid yang Kokoh

Tauhid yang Kokoh

Setiap kali kita menjalankan shalat, baik pada rakaatbkedua maupun rakaat terakhir, kita senan tiasa berikrar, “asyhadu alla illaha illallah; wa asyhadu anna...